De juiste weg

Unipax misdaad kan bestreden worden

de Juiste weg

De Juiste weg Cursus bevat praktische richtlijnen voor het leiden van een gelukkig, succesvol leven, dat iedereen kan toepassen en navolgen. Het wordt door miljoenen gebruikt om anderen op het pad te leiden naar een veel veiliger en gelukkiger leven. De intentie is, een morele code te verschaffen die van toepassing zou zijn op de hedendaagse mens, een code waarmee mensen van elk land of overtuiging het eens zouden kunnen zijn en kunnen navolgen – en die de morele standaard in de maatschappij omhoog zou brengen.

Het Geschrift en Vragen-formulier daarvan kunt u downloaden op de studiemateriaal pagina.

Het doel van Unipax bestaat in de eerste plaats uit het rehabiliteren van gedetineerden met een criminele persoonlijkheid. De eerste stap hiervoor bestaat uit de cursus: “De Juiste Weg”. Deze cursus heeft een rehabiliterende werking voor personen met (enigszins) een criminele persoonlijkheid. Er ligt nogal wat technologie ten grondslag aan de in deze cursus gestelde vragen. Zo wordt de cursist bijvoorbeeld gevraagd om een moment in zijn leven op te schrijven waarin hem door een ander onrecht werd aangedaan. Hierdoor zal de cursist zich – middels terugblikken, overdenken en zodoende het uiteindelijk bereiken van begrip en onderkenning – meer bewust worden van de natuurlijke ethiekregel; “tracht anderen niets aan te doen waarvan u niet wilt dat zij het u aandoen”, waardoor hij ethischer zal worden.