Stichting Unipax – Misdaad, daar kan wat aan gedaan worden!

Het primaire doel van Unipax is het volledig terugdringen van criminaliteit op wereldwijde schaal. Unipax beschikt daadwerkelijk over een werkbare technologie om dit ideaal op een vredige wijze te verwezenlijken.

Waarvoor staat Unipax

Stichting Unipax is het coördinatiepunt voor unieke, op vrijwel alle mensen gerichte en door vrijwilligers gerunde, campagnes om de kwaliteit van het gemeenschapsleven voor mensen over de hele wereld te verbeteren, door middel van opvoedkundige programma’s die kinderen moraal bijbrengen, door inspanningen om misdaad en geweld te verminderen en door het scheppen van tolerantie en respect onder individuen en groepen die in een conflictsituatie verkeren.

Individueel

De cursussen van Unipax zijn allemaal individueel te verkiezen naargelang het probleem of de wens om te verbeteren in het leven.

Lichaamsreiniging

Daarnaast biedt Unipax een detoxificatie-programma om het lichaam te reinigen van drugs en andere schadelijke stoffen.

Kostenloos

Deelname aan deze cursussen is geheel gratis.

Iedereen kan dus deelnemen aan deze cursussen. Begin vandaag nog!

Op de juiste weg …

De cursussen van Unipax zijn allemaal individueel te verkiezen naargelang het probleem of de wens om te verbeteren in het leven. Daarnaast biedt Unipax een detoxificatie-programma om het lichaam te reinigen van schadelijke drugs. Deelname aan deze cursussen is geheel gratis.

Unipax Rehabiliteert

Het Unipax-programma rehabiliteert efficiënt en optimaal personen met een criminele persoonlijkheid zodat crimineel gedrag tot het verleden behoort en de desbetreffende gedetineerden die middels dit systeem zijn gerehabiliteerd weer medewerkende leden van de samenleving worden. Naar aanleiding van intensief onderzoek van het verstand is de bron van crimineel gedrag ontdekt en vanaf dit punt zijn de rehabilitatiemethoden ontwikkeld. De programma’s van Unipax zijn er specifiek op gericht om personen met een criminele persoonlijkheid te herstellen en (drugs)verslaafden te verlossen alsmede mensen die moeite hebben succesvol te functioneren in het dagelijkse leven te laten gedijen.

Onze Visie

Het doel van Unipax is onder meer in de sector van het gevangeniswezen de inwoners van penitentiaire inrichtingen (PI’s) met een criminele persoonlijkheid, die in detentie hun straf uitzitten, hun gevoel van eigenwaarde terug te laten verkrijgen en ze zichzelf alzo te laten omvormen tot productieve leden van de maatschappij en PI’s te ondersteunen om deze doelgroep werkelijk te rehabiliteren. Het primaire doel van Unipax is het volledig terugdringen van criminaliteit op wereldwijde schaal. En Unipax beschikt daadwerkelijk over een werkbare technologie om dit ideaal op een vredige wijze te verwezenlijken.

Op weg naar Succes

De eerste stap bestaat uit de cursus “De Juiste Weg”. Maar het Unipax-programma omvat meer dan alleen de schriftelijke cursus “De Juiste Weg”. Omdat er voor Unipax bekend is hoe het verstand werkt, is er ook bekend waarom mensen moeilijkheden kunnen hebben met studeren en is tevens de cursus “Leren Studeren” ontwikkeld. Daarnaast zijn er tevens cursussen over communicatie, bewustzijnstoename, integriteit, eerlijkheid en het ontwikkelen van (levens)wijsheid. – Unipax onthoudt zich van elk geloof en is beschikbaar voor mensen van alle rassen en religies.

Het uiteindelijke doel van Unipax

Is het bereiken van Universele Vrede 

Wat het woord “Uni-pax” ook exact betekent in het Latijn. Om aan dat streven op zijn minst een bijdrage te leveren verschaft Unipax gratis cursussen die voor een cursist kunnen leiden tot het verkrijgen van een breder bewustzijn, waardoor een beter moraal besef tot stand komt, alsook betere bekwaamheden kunnen worden verworven. Alzo kunnen individuen zich transformeren tot waardevolle(re) deelnemers van de maatschappij.

Detoxificatie programma

Essentiële elementen: Lichaamsbeweging, Laag-hitte sauna, Exact toegediende voedingssupplementen en vitamines. Massage en contact-assisten Personal coaching / counseling  Studie

Mogelijkheden Unipax

Unipax kan alle afwijkende gedragingen, die veroorzaakt worden door bepaalde registraties in het onderbewuste verstand, verklaren en oplossen. Alcohol- en drugsverslaving,agressiviteit, gewelddadigheid,onsportiviteit, antisociaal-/onethisch en crimineel gedrag zijn allemaal het gevolg van nare incidenten uit het verleden die een persoon niet rationeel heeft kunnen verwerken.

Studie Materiaal. 

Elk probleem heeft een oplossing…

De Juiste Weg

Check it out

Leren Studeren

CHECK IT OUT

Pieken en Dalen

CHECK IT OUT

Persoonlijke waarden en Integriteit

Check it out

Hoe men een relatie verbetert

Check it out

Succesvolle ouderschap vaardigheden

Check it out

Begrip & Overwinning van Verslaving

Check it out

Binnenkort Meer

Check it out

Binnenkort Meer

Check it out

Laatste Nieuws

Hieronder kunt u op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelen.

Heeft u vragen of opmerkingen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Unipax Cursus

Ook in 2020 staan wij voor u klaar!

Read more
February 12, 2020 0

Unipax.nl – Klaar

Er is hard gewerkt de afgelopen dagen zodat we iedereen van dienst kunnen zijn. Heb je vragen of opmerkingen twijfel niet te mailen.

Read more
February 18, 2019 0

Contact Formulier